ရွေးချယ်ရန်

106 results for your search "All"

ကုန်စည်နှင့် နည်းပညာစံနစ်များ - 51 results

ပြဿနာနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ - 25 results

ဆောင်းပါး - 13 results

Fifa 2022

လာမည့့် FIFA ကမ္ဘာ့ဖလားအားကစားပြိုင်ပွဲလက်ခံကျင်းပမည် ကာတာ နိုင်ငံရှိအားကစာကွင်းသစ်ကြီးကို Saint-Gobain ကုန်စည်များဖြင့် တပ်ဆင်တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ လာမည့့် FIFA ကမ္ဘာ့ဖလာပြိုင်ပွဲကျင်းပခွင့်ရမည့် ကာတာ နိုင်ငံရှိ လူဦးရေ ၄၀၀၀၀ ဆံ့ Al-Wakrah အာကစားကွ

လာမည့့် FIFA ကမ္ဘာ့ဖလာပြိုင်ပွဲကျင်းပခွင့်ရမည့် ကာတာ နိုင်ငံရှိ လူဦးရေ ၄၀၀၀၀ ဆံ့ Al-Wakrah အာကစားကွင်းကြီး အားကျွနုပ်တို့ကုန်စည် အမှတ်တံဆိပ်အနေဖြင့် တည်ဆောက်ရေ အခန်းကဏ္ဍ တွင် အလေးထား…

the world's longest sea bridge .

တရုတ်ပြည်မှာ ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးပင်လယ်ကူတံတာကြီ

တရုတ်ပြည်မှာ ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးပင်လယ်ကူတံတာကြီးပုံရိပ်နှင့်အတူ ပြည်ဝကောင်းမွန်သော ခံစားမှုများဖြင့် ရက်သတ္တပတ်ကို စတင်လိုက်ပါစို့။

ဗီဒီအိုများ - 12 results

ပြဿနာ လေ့လာချက်များ - 5 results