အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန်

အကောင့်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ဤ username ကို login အဖြစ်အသုံးပြုထားပါသည်။
အသုံးဝင်သော အီးမေးလ် လိပ်စာ
ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ system မှအီးမေးလ် မှန်သမျှ ဤလိပ်စာကို ပို့ပါမည်။ ဤအီးမေးလ်ကို public သို့ချပြမည် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်နံပတ် အသစ်ရယူခြင်း (သို့) အီးမေးလ်မှ တစ်ဆင့် ပေးပို့သော notification နှင့် သတင်းအချက်လက်များ ရယူရတွင်သာ အသုံးပြုပါမည်။
  • Password character length of at least 12
  • Password must contain 1 Uppercase characters
  • Password must contain 1 Lowercase characters
  • Password must contain 1 Numeric characters
  • Password must contain 1 Special Character characters
  • Number of allowed repeated passwords: 0