အရောင်းဆိုင် တည်နေရာများ

Weber ကုန်စည်အမျိုးမျိုးကို ဝယ်ယူအားပေးလိုသူ ဖောက်သည်များအား အလွယ်တကူ ကုန်စည်များကို နယ်အရောက် ကူညီပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ Weber ၏ဖုန်းနံပတ် ကိုသာ ဆက်သွယ်အကြောင်းရာ မှာယူပေးလိုက်ပါ။

အသုံးပြုမိထိရောက်နေစေရန် -

  1. သင်၏လက်ရှိတည်နေရာကို ရွေးချယ်ပါ
  2. အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ ရွေးချယ်ပေပါ

သင်လိုရာ အနီးစပ်ဆုံးဆိုင်ရှာဖွေနိုင်ပါပြီ

အရောင်းဆိုင် တည်နေရာ