ၾကမး္ခင္းကုန္စည္ ခင္းေလာင္းထားေသာ ကြန္ကရစ္မ်က္ႏွာျပင္မ်ားသည္ ေခ်ာမႊတ္ပီးၾကာရွည္ခံပါသည္။အေဆာက္အဦး အတြင္းပိုင္း ျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည္ႏွင့္ အမွ် အလိုေလ်ာက္လယ္ပယ္ညိွၾကမး္ခင္းမဆလာကို အသံဳးျပဳလာၾကသည္။weber အမွတ္တံဆိပ္ ၾကမ္းခင္းေလာင္းကုန္စည္မ်ားကို ပိုမုိလွ်င္ျမန္ ၾကာရွည္ခံ ၾကံ႕ခိုင္ေခ်ာမြတ္ ရွိေအာင္အဆင့္ျမွင့္တင္ထုတ္လုပ္ထားပီး ေစ်ကြက္တြင္လဲ နည္းပညာပိုင္ဆုိင္ရာအလြန္ထူးခၽြန္ေသာ ကုန္စည္အျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။

ကြမ်းခင်းလောင်းကုန်စည် အမျိုးအစားများ

cementitous

ဘိလပ္ေျမ အေျချပဳ စက္ရံုအလုပ္ရံုသံုး ၾကမ္းခင္း မိုတာ

ကြမး်ခင်းကုန်စည်များအလှမဆင်မှီ ကြမ်းခင်းညှိ ရန်နှင့် ကြမး်ခင်းမျက်နှာပြင် ထိခိုက်မှု ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်များခံနိုင်ရန် မာကျောအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။

weber flooring products

ကြမး်ခင်းသုံးကုန်စည်ဆေးရည်

ဘိလပ္ေျမအေျချပဳ ၾကမ္းခင္းကုန္စည္မ်ားႏွင့္အတူ အသံုးျပဳပီး ၾကမ္းခင္းမ်က္ႏွာျပင္မာေက်ာေအာင္ အေပၚလႊာ ကုတ္တင္ေျဖရွင္းနည္းအ ေနျဖင့္လဲ အသံုးျပဳသည္။