weber.prim concrete ထုတ်ကုန် အသစ်

weber.prim concrete

ထုပ်ပိုးမှုပုံစံ

  • 5 ကီလို

အထူးကွန်ကရစ် ပလာစတာအသုံးပြုရန်မလိုဘဲ ကြိုတင်ပုံလောင်း ကွန်ကရစ် နံရံနှင့်ကော်လံများအတွက် ဆွဲအားတိုးမြင့်စေသည့် အောက်ခံဆေးရည်

သင့်လျော်သည့် မျက်နှာပြင်

သုတ်ဆေး နံရံ, အတွင်းပြင် ကြွေပြားကပ်ခြင်း, ပေါ့ပါးဘလောက်တုံး, ကွန်ကရစ်နံရံ, မာကျောသော မျက်နှာပြင်

ကျူတိုရီရယ်နှင့် ဗွီဒီအိုများ

ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များ

weber.prim concrete related products