weberfoam PU ထုတ်ကုန် အသစ်

weberfoam PU

ထုပ်ပိုးမှုပုံစံ

  • 500 ml

အလွန်ပြန့်ကား လာနိုင်သော ပိုလီယူရီတိန်း ပြင်ဆင်မွမ်းမံရေး ဖော့ (အဆ 50)

သင့်လျော်သည့် မျက်နှာပြင်

ဂျစ်ပ်ဆမ်ဘုတ်, စီးမန့်-ဖိုင်ဘာဘုတ်

weberfoam PU related products