ဖိုင်လ်ဘာ စီးမန့်ဘုတ်် (သို့မဟုတ်) သစ်သားပေါ်သို့ ကြွေပြားခင်းခြင်း

သစ်သား (သို့မဟုတ်) ဖိုင်လ်ဘာ-စီးမန့်ဘုတ် ပေါ်သို့ ကြွေပြားခင်းလိုပါက ၄င်းအား ဖေးမထောက်ပံ့မှု ပြုနေသော တည်ဆောက်ပုံကို ဦးစားပေးစဉ်းစား ပေးရပါမည်။ အောက်ခြေကြမ်းခင်းသည် အပေါ်ကနေထပ်ခင်းလိုက်သော အရာဝတ္ထု၏ ဝန်ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အထူးမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ကြွေပြားခင်းကျင်းရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော အထူးကုန်စည်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

အဖြစ်များသော ပြဿနာများနှင့် မေးခွန်းများ

Interior coating

1. ဝန်ဖိအားကြောင့် ချော်ထွက်ခြင်း

သစ်သား ကြမ်းခင်းများ (သို့မဟုတ်) စီးမန့်-ဘိုင်လ်ဘာ များပေါ်သို့ ကြွေပြားခင်းရာတွင် ဝန်ဖိအားကြောင့် ချော်ထွက်လေ့ရှိပါသည်။ ထောက်ပံ့မှု ပြုထားသော သစ်သား သို့မဟုတ် သံကိုယ်ထည် ဖရိမ်သည် ဝန်ဖိအားခံနိုင်ရည် လုံလုံလောက်လောက်ရှိရပါမည်။ ဆက်ကြောင်းများ၏ 30 x 30 စင်တီမီတာ ပတ်လည်တွင် ဝက်အူလှည့်ပေးခြင်းဖြင့် ကြမ်းခင်း၏ မာကျောမှုကို ဖြည့်တင်းပေး နိုင်ပါသည်။

Interior coating

2. ဆက်ကြောင်း၏ ကြံခိုင်ရည် လုံလောက်မှု မရှိခြင်း

ဆက်ကြောင်းများ၏ ကြံခိုင်ရည် လုံလောက်မှု မရှိပါက ရွေ့လျားမှုကြောင့် ကြွေပြားများ ကိုကွဲအက်စေနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင် ပြန့်ကားခြင်း နှင့် ရွေ့လျားမှုများကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ဆက်ကြောင်းတစ်လျှောက် စီလီကွန် စီးလန့်ဖြင့် ဖြည့်ပေးရပါမည်။

Interior coating

မျက်နှာပြင် ပြန့်ကားခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်း

အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု အမျိုးမျိုးကြောင့် သစ်သားနှင့် စီးမန့် ဖိုင်လ်ဘာဘုတ်တို့အား ကျံု့ဆန့်စေ နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင်း အသုံးပြုထားသော ကြွေပြားကပ်ကော်၊ နှာကြောင်းဖြည့်ကော်နှင့် ကြွေထည်ကြွေပြားများကို အမျိုးမျိုးသက်ရောက် နိုင်ပါသည်။ ကြွေပြားကပ်ကော်သည် ကျံု့ဆန့်မှုကို အလိုက်ထိုက် ပြောင်းလဲမှု မပြုပေးနိုင်ပါက ကြွေပြားကပ်ကော် မဆလာသားအတွင်း အက်ကြောင်းရာများ ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် ကြွေပြားများ ကွဲအက်စေနိုင်သည်။ဤပြဿနာမျိုးကို ကျံု့ဆန့်နိုင်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ အောက်ခံဆေးရည်ကို တွဲအသုံးပြုပေးရန် အကြံပြုချင်ပါသည်။

4. ကျုံ့ဆန့်မှုနှုန်း

အပူချိန်နှင့် စိုထှိုင်းမှုတို့သည် ကျုံ့ဆန့်နိုင်မှုနှုန်းကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ သစ်သား နှင့် ဖိုင်လ်ဘာစီးမန့်ဘုတ် တို့သည် စိုစွတ်သောအခါ ပွတက်လာပြီး ရေငွေ့ပြန်သောအခါ ကျံု့ဝင် နေတတ်သည်။ ဘိုင်လ်ဘာစီးမန့်ကို အပြင်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု ပြင်းထန်မှုကြောင့် ကြွေပြားထပ်ကပ်သင့်ပါသည်။ သစ်သားနှင့် ဖိုင်လ်ဘာ စီးမန့်ဘုတ်ပေါ်သို့ ကြွေပြားကပ်ရာတွင် အတွင်းပိုင်းတွင်သာ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။