ကားပါကင် ဂိုဒေါင် စက်ရုံများတွင် ကြွေပြားခင်းကျင်းခြင်း

ကားပါကင်၊ ဂိုဒေါင်နှင့် စူပါမားကတ်ဧရိယာတို့သည် ဝန်ဖိအားကိုအမြဲခံရသော ဧရိယာများအဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ရပါမည်။ ထိုဧရိယာများတွင် ကြွေပြားခင်းလိုပါက ကျုံ့ဆန့်နိုင်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကြွေပြားကပ်ဘိလပ်မြေကော်ကို အသုံးပြုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

အဖြစ်များသော ပြဿနာများနှင့် မေးခွန်းများ

adhesive for special substrate

ဧရိယာကျယ်ပြန့်သောနေရာတွင် ကြွေပြားကပ်ခြင်း

ဧရိယာကျယ်ပြန့်သောနေရာတွင်ကြွေပြားကပ်သောအခါ ကြွေပြားကွာခြင်း အပေါ်သို့ပေါက်ထွက်ခြင်း စသည်တို့သည် မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။

Epoxy grout cleaning

အမျိုးစုံလင့်သော နှာကြောင်းဖြည့် ကော် များဖြင့် အသ

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် အသုံးပြုရမည့် နှာကြောင်းဖြည့်ကော်လည်း ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကားပါကင်၊ စူပါမားကတ်၊ စတိုးဆိုင်နှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံ ကဲ့သို့သော နေရာမျိုးတွင် အထူးကျုံ့ဆန့်ပေးနိုင်သော နှာကြောင်းဖြည့်ကို အသုံးပြုမှသာ မျက်နှာပြင်နှင့် ကြွေပြား၏ ကျံု့ကြွမှုဒဏ်ကို စုတ်ယူခုခံပေး နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ရေစှုပ်ယူနိုင်မှု နည်းပါးသော နှာကြောင်းဖြည့်ကော်များကို စိုစွတ်ပြီး လန်းဆန်းသည့် နေရာမျိုးတွင် အသုံးပြုသည့်ပါသည်။ ထို့ပြင်၊ အေးခဲရန်လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်လည်း ဓာတုဆေးရည်တိုက်စားမှု ကာကွယ်နိုင်ရန် အသုံးပြုပေးရပါမည်။

High-traffic floor tiling

လူသွားလူလာ ထူထပ်သော နေရာများ၏ မျက်နှာပြင် များသည်

ကားပါကင်နှင့် စူပါမားကတ်စတိုးဆိုင်များသည် အလေးဝန်ဖိအားများဖြင့် အသွားအလာများသော ဧရိယာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ရွေ့လျားမှုကို အလိုက်ထိုက် ကျုံ့ဆန့်ပေးနိုင်ရန် 30 x 30 cm ထက်ငယ်သော ဆိုဒ်သေးကြွေပြားများ အတွက် လိုင်ကြောင်းကြားအကျယ် 5 - 6 mm ကိုဧရိယာ 60 m2 4 ၄င်း 30 x 30 cm ထက်ပိုသော ကြွေပြားများအတွက် ဧရိယာ 30 m2 တိုင်းတွင်၄င်း အကျယ် 5 - 6 mm ခြားပေးရပါမည်။

ဖြေရှင်းချက် ၁

လူသွားလူလာများသော နေရာများ-စူပါမားကတ် ကားပါကင် ပြတိုက် အစရှိသည်တို့တွင်အသုံးပြုနိုင်သောထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့နေရာများတွင် weber.tai flex နှင့် weber.color slim တို့ကိုအသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

 1. မျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်ခြင်း

  • တော်ပင် သို့မဟုတ် ဘိလပ်မြေကိုင်ထားသော နေရာများအတွက် ခြောက်သွေ့စေရန် အနည်းဆုံး 1 - 3 ပတ်အထိစောင့်ဆိုင်း ပေးရပါမည်။
  • 5 - 6 မီလီမီတာကြားအကျယ်ရှိသော ရွေ့လျားနိုင်သော ဆက်ကြောင်းများကို အခြောက်ခံထားပြီး အထူးစီလီကွန် စီးလန့်ဖြင့် ထိုဧရိယာများအတွင်းသို့ ဖြည့်တင်းပေးရပါမည်။
  • အနားဝန်းကျင် တစ်ဝိုက်ရှိ ဆက်ကြောင်းများဖြစ်သည့် ကြွေပြားထောင်းချိုးနေရများ၊ ကော်လံ ထောင့်ချိုးများ နှင့် မတူညီသော အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကြား အကျယ်သည် 5 - 6 မီလီမီတာကြားရှိပါက် အထူး စီလီကွန်စီးလန့်ဖြင့် ထိုးပေးရပါမည်။
 2. Weber ၏အထူးကျုံ့ဆန့် ကြွေပြားကပ်ကော် အသုံးပြုခင်းကျင်းခြင်း

  • နှာကြောင်းမဖြည့်မှီ ကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းရှိသော Weber ကြွေပြားကပ်ကော်အသုံးပြု ခင်းကျင်းထားသောဧရိယာကို 24 နာရီအခြောက်ခံပေးရပါမည်။ 
 3. လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်ကြောင်းများကို နှာကြောင်းဖြည့်တင်းပေးခြင်း

  • မျက်နှာပြင်နှင့်ကြွေပြား၏ ကျုံ့ကြွနိုင်မှုကို ထိန်းညှိနိုင်ရန် ဆက်ကြောင်း၏အကျယ်ကို 3 - 12 မီလီမီတာကြားထားရှိပေးရပါမည်။
  • ကျံု့ဆန့်နိုင်စွမ်းရှိသော နှာကြောင်းကော် - weber.color outside - ကို အသွားအလာများသောဧရိယာများဖြစ်သည့် ကားပါကင်၊ စတိုးဆိုင်နှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများတို့တွင် အသုံးပြုပေးရပါမည်။
  • ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဓာတုတိုက်စားမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်သော နှာကြောင်းကော် - weber.color poxy - ကို စိုစွတ်ပြီး လတ်ဆတ်ရန်လိုအပ်သောဧရိယာဖြစ်သည့် အေးခဲခန်းနှင့် ဆေးရုံဓာတ်ခွဲခန်းအစရှိသည် တို့တွင် အသုံးပြုရပါမည်။

Find all our products near you in more than 2000 outlets